Colombo Telegraph

ශ්‍රී ලංකාව ව්යෙවස්ථා අර්බුදයට මුහුණ දෙයි

මාර්තු 29 රැු අන්තර් ජාතික නීතිඥ සංගමයේ මානව හිමිකම් ආයතනයේ වාර්තාවේ නිගමන

අගවිනිසුරුවරිය වු ශිරානි බන්ඩාරනායක තනතුරෙන් පහ කිරීම අනීතික යත ඒ විසින් නීතියේ පාලනය පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය බිඳ හෙළන්නේ යත ව්යිවස්ථාමය අයිතීන් සුරැකීමේ ස්වාධීන කාර්ය භාරය අධිකරණයයෙන් ඉවතට ඇද දමනු ලබන්නේ යල යනුවෙන් අද දින නිතුක් වූ අන්තර් ජාතික නීතිඥ සංගමයේ මානව හිමිකම් ආයතනයේ වාර්තාව ප්රුකාශ කරයි.

ශිරානි බන්ඩාරනාය

,නීත්යා නුකූලභාවයෙහි අර්බූදයක්ථ අගවිනිසුරු ශිරානි බන්ඩාරනායක දේශාභියෝගයට ලක් කිරීම සහ ශ්රීය ලංකාවේ නීතියේ පාලනය ඛාදනයවීම, නම් සම්පූර්ණ වාර්තාව නිකුත්වීමට පෙර ප්රේසිද්ධියට පත්කරන ලද එහි විධායක සාරංශය දක්වන්නේ ශ්රීා ලංකාවේ නීති වෘත්තිය බිය ජනක තත්ත්වයක පවතින බවයි.

දෝශාභියෝගය අවලංගුකොට අගවිනිසුරැ ශිරානි බන්ඩාරනායක යළි තනතුරෙහි පිහිටුවන ලෙසත්ල රටෙහි අධිරකරණයේ සහ නීති වෘත්තියේ ස්වාධීනත්වය යළි ගොඩ නැගීමට ක්රිටයා කරන ලෙසත් අපි ශ්රීත ලංකා ආන්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිමු , යැයි එහි සම සභාපතිවන ස්ටැන්පෝඩ් මොයෝ ප්රඩකාශ කරයි.

අන්තර් ජාතික නීතිඥ සංගමයේ මානව හිමිකම් ආයතන විසින් පත් කරන ලද ඉහළ පෙළේ දූත කන්ඩායමක් ශ්රී, ලංකාවේ අගවිනිසුරු ශිරානි බන්ඩාරනායක තනතුරෙන් පහකිරීමත් එරට නීති වෘත්තියේ ස්වාධීනත්වයත් පිළිබඳ පරීක්ෂනයක යෙදුනිග ඒ සඳහා ඔව්හු දුරකථන සහ අන්තර් ජාලය හරහා විනිසුරන්ල නීතිවේදීන්ල ජනමාධ්යරවේදීන්ල පාර්ලිමේන්තු මංත්රීරවරුන්ල සිවිල් සමාජ ක්රි යාකාරීන් ඇතුළත් පුළුල් පරාසයක තීරක පිරිස් සමඟ ගැඹුරු සාකච්ජා මාලාවක නියැළුනිග මෙම සාකච්ජා බැහැර සිට කරන ලද්දේ ශ්රීර ලංකා බලධාරීන් රට තුල එවැනි පරීක්ෂනයක් කිරීමට අවස්ථාව නොදෙනු ඇති බැවිනිග ශ්රිඑ ලංකාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් ඒවා නගා සිටුවීමටත්ල ගෞරවාන්විත කිරීමටත් කටයුතු කරන නීතිවේදීන් ද අනෙක් පිරිස් ද බිය ගැන්වීමටත් අවමානයට පත් කිරීමටත් සැළසුම්සහගත ප්රතයත්නයන් දැරෙන බව දූත කන්ඩායම සොයා දැන ගත්හ.

2013 නොවැම්බර් මාසයෙහි ශ්රී ලංකාවෙහි පැවැත්වීමට නියමිත පොදු රාජ්යල මණ්ඩලීය රාජ්යර නායක හමුව සඳහා කැරෙන පෙර සූදානම් අරභයා ස්ටැන්පෝඩ් මොයෝ මහතා තවදුරටත් මෙසේ කීවේ යග , මේ වනාහී ශ්රී ලංකාවට තීරණාත්මක කාලයකිග ප්ර තිසංස්කරණ සඳහා දැරෙන අන්තර් ජාතික ප්රායත්න උත්සන්න කළ යුතු යග එළඹෙන එකී රාජ්ය නායක හමුව සඳහා සැළසුම් සම්පාදනය කිරීමේ දී මෙම වාර්තාව මෙන්ම පොදු රාජ්යන මණ්ඩලීය ප්රසඥාප්තියෙහි අන්තර්ගත බල විභේදනයල නීතියේ පාලනයල යහ පාලනය සහ මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී් ලංකාවේ භාවිතය ද නිසි සැළකිල්ලට ලක් කරන ලෙස අන්තර් ජාතික නීතිඥ සංගමයේ මානව හිමිකම් ආයතනය පොදු රාජ්යෙ මණ්ඩලීය ලේකම් කාර්යා ලයට ඇරයුම් කරයි.

නීත්යා්නුකූලභාවයෙහි අර්බූදයක්, වාර්තාවෙහි විධායක සාරාංශය ශ්රීහ ලංකාවෙහි බලධාරීන්ට පහත දැක්වෙන ඒවා ද ඇතුළුවල සුවිශේෂ නිර්දේශ ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරයි.

ලංකාවේ ව්යනවස්ථාවට සහ අභියාචනා අධිකරණය සහ ශ්රේශෂ්ඨාධිකරණය විසින් දෙන ලද තීන්දුවලට අනුකූළව දෝශාභියෝගය අවලංඟු කොට අගවිනිසුරු ශිරානි බන්ඩාරනායක යළි තනතුරෙහි පිහිටුවීම පිනිස වහාම පියවර ගන්න.

අධිකරණමය පැවැත්මෙහි බැංගලෝර් මූලධර්ම මෙන්ම ලැටීමා හවුස් මඟ පෙන්වීම් ද ඇතුළත් අදාළ අන්තර් ජාතික ලේඛන සැළකිල්ලට ගනිමින් විනිශචයකරුවන් සඳහා ආචාර ධර්ම මාලාවක් සකස් කරන්න.

18වන ව්යතවස්ථා සංසෝධනය අහෝසි කොට ශ්රීක ලංකාවේ සියළුම ජේෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ විනිශ්චයකාරවරුන් පත්කිරීමේ වගකීම ඇති ජනාධිපතිවරයාගෙන් ස්වාධීන වූ ව්යුිහයක් ඇති කිරීමට පියවර ගන්න.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයටල පොදු රාජ්යව මණ්ඩලීයලේකම් කාර්යාමලයටල පොදු රාජ්යී මණ්ඩලීය අමාත්ය ක්රිවයාකාරී කමිටුවට සහ පොදු රාජ්යේ මණ්ඩලීය සාමාජික රටවලට දූත කන්ඩායමේ නිර්දේශ අතර පහත සඳහන් ඒවා ද වෙයි.

ප්රෙතිසංස්කරණ ක්රියයාවට නැගීමෙහි ලා ශ්රීට ලංකා ආන්ඩුවට අවශ්යා වන්නේ කුමණ සහායක්දැයි නිශ්චිතව දන්වන ලෙස ශ්රීග ලංකා ආන්ඩුවට ඇරයුම් කරන්න.

විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ සහ නීතිවේදීන්ගේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ එජා විශේෂ නියෝජිතයාටල මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයින් පිළිබඳ එජා විශේෂ නියෝජිතයාට සහ බලහත්කාර අතුරැදහන්කරවීම් පිළිබඳ එජා ක්රිටයාකාරී කමිටුවට ලංකාවට පැමිණීමට ආරාධනා කිරීමටත් සහ ඔවුන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමටත් අදහස් කරන්නේ කෙසේ දැයි ශ්රී ලංකා ආන්ඩුවෙන් විශේෂ කොට විමසන්න.

Back to Home page