Home » Entries posted by COLOMBO_TELEGRAPH
Entries posted by COLOMBO_TELEGRAPH
ප‍්‍රහාරක කල්ලි ගැන ෆොන්සේකා කියන කතා

ප‍්‍රහාරක කල්ලි ගැන ෆොන්සේකා කියන කතා

එම්. එස්. එම්. අයුබ් – මාධ්‍යවේදීන් ඇතුලු බොහෝ දෙනාට එරෙහිව සේවයේ යොදවා සිටි මිනීමරු කල්ලි පිළිබඳව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ හිටපු හමුදාපති ෆීල්ඞ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා අතර ඇති වී තිබෙන විවාදය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සාකච්ඡාවට ගැනෙමින් තිබූ ලංකාව පිළිබඳ මාතෘකාව හුදෙක් එක විට සිද්ධ වීම අහම්බයක් විය හැකිය. එහෙත් එකී […]

විමල්ගේ රෝඩ් ටු යු.ඇන්.පී

තුෂාර වන්නිආරච්චි – ග්‍රීක දේව කතා වල මෙන් විමල් වීරවංශට උපත් දෙකක් තිබේ. එකක් 1965 වන අතර, අනෙක 1971 දීය. මේ පිළිබද ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයේ නඩුවක් විභාග වන බැවින් ඒ පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීම ශීලාචාර නැත. ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජය මෙතරම් අශීලාචාර වීමට විමල් වීරවංශගෙන් සිදුවු දායකත්වය අසමසමය. ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජයේ ජනතාවට ආගමික සිද්ධස්ථානයන්ගෙන් සිදුවන අතවරයම විමල් […]

Continue reading …
EPF Scam Caused A Loss Of Rs. 9.5 Billion; Governor Indrajit Protects Scammers

The total loss to EPF due to its shoddy deals with Perpetual Treasuries is Rs 9.5 Billion and it is now being hidden from the public, Central Bank sources told Colombo Telegraph. According to our sources the EPF scam which caused a loss of Rs. 9,500 Million has been officially brought to the notice of the […]

Continue reading …
War Crimes Being Pivot Of Transitional Justice Stalls Progress 

By Jehan Perera – The government achieved its main goal at the UN Human Rights Council at the session just completed in March. It was able to obtain a two year extension to deliver on the promise it made at a previous session of the UNHRC in October 2015. There is a consensus that the […]

Continue reading …
Education Is Not A Commodity: But It Is And It Should Be Negotiable

By W. A Wijewardena – Students claim that education is not a commodity ‘Education is not a commodity’ has been a popular view almost universally held by Sri Lanka’s student community in higher learning institutions. For them, it is non-negotiable. Even some university academics at the country’s state universities have been ardent proponents of this […]

Continue reading …
The Tragedy Of The Common Class

By Uditha Devapriya – Last week I sketched out the political content of the Professional Nationalist class (or “ProNats”). I can’t vouch for their sincerity, but I think I can vouch for the disjuncture between their aims and their social conditioning, a disjuncture that has historically felled other similar political cliques in the past, both […]

Continue reading …
The Political Hypocrisy Of President Maithripala Sirisena – Muslim IDPs Tossed Out

By Hilmy Ahamed – A Tamil saying goes thus “Stealing the neighbour’s chicken for the mother’s almsgiving“. President Sirisena in his total betrayal of the Muslims did just that with one stroke of his pen from Moscow on 24th March, 2017, when he signed the gazette notification declaring Mavillu, Weppal, Karadikkuli, Marichchikadi and Vilaththikulam forests […]

Continue reading …
A Review Of Razeen Sally’s “Sri Lanka: Three Scenarios For The Future” 

By Laksiri Fernando – “But it is also time to step back and examine the practice of scenario analysis and invest in addressing its weaknesses. We need to bolster its scientific credibility by adding rigour to its procedures.” – Joseph Alcamo A scenario analysis undoubtedly can be used effectively to visualize the future under different […]

Continue reading …
The Islamic Hijab & Veil

By Charles Ponnuthurai Sarvan – A Quiet Revolution (Yale University Press, 2011) is by Leila Ahmed, an Egyptian-American; Professor of Divinity at Harvard University. Unless otherwise made explicit, what follows is from this study. The work’s focus is mainly from the 20th century onwards, with much of the reference being related to Egypt (to a […]

Continue reading …
SAITM Controversy & Making Of The Middle Class Medical Professional: Net Loss To Sri Lanka!

By Siri Gamage – In my article on class domination in Sri Lanka, I identified two segments of the Sri Lankan Middle Class, i.e. English speaking vs. Sinhala speaking (we could easily add Tamil speaking also to the latter). In this paper, I argue that the SAITM controversy not only reflects this division, competing interests […]

Continue reading …
Page 1 of 1672123Next ›Last »