19 June, 2024

Blog

ජනාධිපතිතුමණි, බොදු බල සේනාව කල්මුණේ යාම ලෙඩක්

එමි අසාත් එස් සාලි –

අසාත් සාලි

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ජනාධිපති ලේකමි කාර්්‍යාලය
කොළඔ.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමණී,

කල්මුණේ ප‍්‍රදේශ ජනතාවගේ සාමය තහවුරු කිරිම පිණිසයි

ජුනි මස 09 වන ඉරු දින කල්මුණේ නගරයේ මහජන රැළියක් පැවැත්වීමට බොදු බල සේනාව සංවිධානය කර ඇති බවත් මෙ නිසා කල්මුණේ මුස්ලිමි ජන ජීවිතයට තර්ජනයක් විමෙි අවධානමක් ඇති බවත් කල්මුණේ ජනතාව මා වෙත දන්වා සිටි.

බොදු බල සේනාව යනු මෙ රටෙි ආගමි වාදය පතුරවා ආගමි වාදින් ලෙසත් අන්තවාදින් ලෙසත් කටයුතු කරමින් රටෙි සාමයටත් නීතියටත් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදි ජන ජීවිතයටත් මහත් තර්ජනාකාරි ස්වරූපයෙන් අත්තනෝමතික කි‍්‍රයාවල නිරත වූ ජාතිවාදි බෞද්ධ කල්ලියක් බව සමස්ථ රටම හදුනාගත් සුඑ පිරිසකි.

මෙවැනි කල්ලියක් කල්මුණේ ප‍්‍රදේශයට සංක‍්‍රමණය වීම මුස්ලිමි ජනතාවගේ දෛනික කටයුතු වලට හා සාමයට මහත් තර්ජනකාරි තත්වයක් ඉදිරියට උදා වීමෙි ප‍්‍රවනතාවයන් ඇති බව එම ප‍්‍රදේශවාසින් මා වෙත පවසා සිටිි.

අදහස් ප‍්‍රකාශ කිරිමෙි නිදහස රැුස්විමි සංවිධාන කිරිමෙි නිදහස යනුවෙන් ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ලබා දී ඇති සියලුම මූලික අයිතිවාසිකමි තමන්ට පමණක් සීමා යයි සිතමින් අමානුෂික ලෙස කටයුතු කරන මෙම කල්ලිය විසින් මීට පෙර රැුස්වීමි සංවිධානය කර ඇති නගර වල රැස්වීමෙන් පසු කාලයක මුස්ලිමි ජනතාවට සිදු වූ හිරිහැර හා ව්‍යාපාර ස්ථාන වලට සිදු වූ විපත් හානි අලාභ පිළිබදවත් කල්මුණේ රැස්වීමට අවසර ලබා දෙන උදවිය සිතා බැලිය යුතුව තිබෙි.

මෙි පිළිබදව ඔබතුමාගේ විශේෂ හා කාරුණික අවධානය යොමු කර අනවශ්‍ය අර්බුද ඇති නොවන ආකාරයේ කල්මුණ ප‍්‍රදේශයේ නීතිය හා සාමය ආරඏාව තහවුරු කරන මෙන් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

ස්තූතියි
මෙයට විශ්වාසී
එමි අසාත් එස් සාලි
නායක
ජාතික සමගි පෙරමුණ

2013 ජුනි 06

Print Friendly, PDF & Email

Latest comments

 • 0
  0

  who the Hell is Asad Sali to talk like that ?
  Any body can have any ideology. and they can speack the same.
  How are the muslims to tel Sinhalees not to hold a demonstation or a meeting or a public rally ?

  This is a democratic free country.

  Asli, go to Hell.

  • 0
   0

   Especially because Sri Lanka is a democratic and free country no one has the right to go and harass other citizens of the country & destroy property or so harm to others..
   Democracy is when one is allowed freedom of speech & freedom to be as they please, provided they don’t become a menace to society or bully other humanbeings..
   Democracy is when every citizen of Sri Lanka whatever the religion or race born to mother lanka have the freedom to live without being bullied or harmed in peace ..
   Its not about Sinhalese or muslims holding demonstrations.. its about the safety and security and the peace that is going to be at stake there as there is many examples of destruction these very group has caused..
   If the real intention behind these group is to protect Buddhism then they should gather people and teach about Buddhism and practice Buddhism..
   This particular group is going against the fundamental teachings of Lord Buddha and how can they even say they are doing things to protect Buddhism..
   Wearing a robe and shaving ones hair is only not sufficient.. but the fundamental teaching is to give up everything worldly and reach eternal peace… everything about Buddhism is to teach one to become a better humanbeing & spreading peace and NOT cause destruction to others!
   There is only one thing that can be said about this scenario with the BBS where they are causing destruction & disharmony amongst people for their own agenda… “thanha jayathey sowko’…(greed will only lead to ones own destruction)..
   The very sad part is they are using a peaceful religion like Buddhism to hide behind & using the ignorance of people who aren’t that knowledgeable to spread hate and violence.. really sad..

   And as for this man look at what he has said and not at his muslim name.. without being narrow minded look at the bigger picture.. he is only requesting to stop the demonstration becz this particular groups intention is not to spread Buddhism or protect it..They only want to destroy the peace that people have and create issues for no reason and harm people..
   It doesn’t have to be assad saly.. every citizen of the democratic republic of Sri Lanka has the right & freedom to speak out or make a request like this if they feel that a particular group is going to create problems .. simple as that.. that is what having real democracy is all about!

   • 0
    0

    I used to be a MUslim. but now i know the reality. Listen my friends. Think twice

    is there democracy in Islam ?

    islam suggests killing non-muslims and destroying them
    so the peace loving world need to have some sort of evil to defeat evil Islam.

    Quran (2:191-193) : And slay them wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution [of Muslims] is worse than slaughter [of non-believers]… but if they desist, then lo! Allah is forgiving and merciful. And fight them until persecution is no more, and religion is for Allah.”

    Quran (2:244) – “Then fight in the cause of Allah, and know that Allah Heareth and knoweth all things.”

    Quran (2:216) – “Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and ye know not.” Not only does this verse establish that violence can be virtuous, but it also contradicts the myth that fighting is intended only in self-defense, since the audience was obviously not under attack at the time. From the Hadith, we know that this verse was narrated at a time that Muhammad was actually trying to motivate his people into raiding merchant caravans for loot

    Quran (3:56) – “As to those who reject faith, I will punish them with terrible agony in this world and in the Hereafter, nor will they have anyone to help.”

    any many more……………

    – that is why USA is taking much effort to destroy the world’s enemy, Islam and muslims.

    – that is why Buddhist had to be vioulent in Brma

    – that is why entore world hate muslims

    – because islam it self is terrorism

    So we need to protect Sri Lanka from Islamic cancer.

    need to use minimum evil to cure the wound

    NO ISLAM NO TEARS

    • 0
     0

     I agree.

     NO ISLAM NO TEARS
     NO BBS NO TROUBLE.

     Is there a way to send BOTH of them out of Srilanka?

    • 0
     0

     Mr.Ali,
     You are writing without knowing the true facts of what is happening behind all the religions these days.

     Many religions are been hi-jacked by Political and Business Mafiosas throughout the world who use them for their selfish beneficts.Please search the Internet to find what’s going round the world.

     AlQaeda, AlNusra, Abu Saif,Wahabi, Salafi,BBS, Rawaya, Rawana,JHU,and many Hindu, extremists of all Religions all over the world are been created, nourished and administered by the POLITICAL AND BUSINESS MAFIA AND THE HISTORY TELL ABOUT IT.AlQaeda is funded by the Western Business and Political Mafia to destabilise other countries.

     Therefore please don’t castigate one religion and blame it. They are been manupulated by the world Powers to achieve their objectives whenever they want.

     You should know to seperate Sheep from the Wolves wearing Sheep cloth.

    • 0
     0

     Go fool your mother who would have said you were sired by a muslim man – We know you were not born to a muslim man, you are definitely a man sired by lion. Go tell you were a muslim to ‘Konde bedapu cheena’

     • 0
      0

      Oh my son…. !! cos, im ur father. Ur mother knows it, by darling son.

      Macho, NAdi’s dick is short right ?
      Muslims are smelly. so stay away

   • 0
    0

    Same law should apply to Azad and BBS.

    If Azad is denied freedom of expression, BBS must also be denied freedom of expression. Otherwise it is unfair.

  • 0
   0

   This was a democratic country before MR took to the lanken office.

   Give us any good examples from the very recent past, to prove your contents .. taking them as from very recent examples..

   Today we the buddhists have been condemned by the world just because of the segments like BBS or sihala urumaya have take injustice to their hand. Even other folks groups have to do so, seeing there is no law and order in function in our country today under MR administration. People those who criticise CBK and her terms will not forget law and order situation in the country today is multiple times worsened than any previous times where the govts had to focus only on the terror.

   If asked about why the justice is not given as due – nobody would respond to that.

   If asked about why people have no secure to face the life in the society today – they the rulers would say nothing.

   Sobitha thero and all others that I see seem to have genuine wills to see the country should go forward – explain the appalling levels of the society today- that is but deliberate deeds of MR regime.

 • 0
  0

  කල්මුනේ අයිති ලංකාවට නම් ලංකාව ඇතුලෙ ඕනිම කන්ඩායමකට ප්‍රචන්ඩත්වයෙන් තොරව රැස්වෙන්න නිදහස තියෙනවා…
  බොදු බල සේනාව කල්මුනේ රැස්වීම් තියන්න හදන එකේ වරදක් නැහැ. නමුත් පසුව සිදුවිය හැකිය කියන ඔය කියන ආගමික අන්තවාදි ක්‍රියාවලට හේතුව ආගම් නෙමෙයි. නීතියක් නැතිකම..
  හරියට නීතිය ක්‍රියාත්මක වුනානම් ඔය කවුරුත් ඔය පේන තරම් උඩ පනින්නෙ නැහැ.

  • 0
   0

   Translation of the comments- Amila Chauranga
   ( I did this SINCE it was in Sinhala)

   If Kalmunai is part of Srilanka, any groups have freedom to gather peacefully without harming to others.

   There is no wrong their plans to gather in Kalmunai. However any clashes that they predict to occur has nothing to do with religions or them being extremists but rather because of no rule of law in the country today.
   If the law had been properly enforced in the country, none will have to behave as had seen in the recent past.

 • 0
  0

  A translation please?

  Seriously what is this language? Looks somewhat like Thai.

  Thanks to anyone who can translate.

  • 0
   0

   Learn that language if you want to live in Sri Lanka or go away with covering your vagina with you tail.

   බැලලක් උගේ වල්ගයෙන් ලිංගය වසා ගන්නාසේ, උබද එසේ කරමින් පලයන්

 • 0
  0

  මේක බුදුන්ගේ දේශය තොපට හරා

  අපෙ රටින් පල ඉන්නට නොමැත වරා

Leave A Comment

Comments should not exceed 200 words. Embedding external links and writing in capital letters are discouraged. Commenting is automatically disabled after 5 days and approval may take up to 24 hours. Please read our Comments Policy for further details. Your email address will not be published.